Rekabette Hukukun Üstünlüğü ve Regülasyon Çalıştayı

İlk olarak 16 Kasım tarihinde Bilgi Üniversitesinde “Rekabette Hukukun Üstünlüğü ve Regülasyon Çalıştayı”nı gerçekleştirdik. Çalıştaya, ticaret hukuku ve rekabet hukuku alanında çalışan hukukçu ve akademisyenler, özel sektör temsilcileri, rekabet alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve düzenleyici kurumlardan bürokratlar katılmıştır. Çalıştayda genel olarak düzenleyici kurumların bağımsızlığı,şeffaflığı, içtihat oluşturma kabiliyetleri ve yargı ile olan ilişkileri teorik ve ampirik literatüre dayanan tartışmalarla ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye özelinde, Rekabet Kurumu’nun yasal durumu, bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ilkesi ve piyasayla olan ilişkisi tartışılarak bu kurumun yapısında, işleyişinde ve yetkilerin bir takım değişikliklere gidilmesi yönünde görüşler ve öneriler dile getirilmiştir. Rekabette Hukukun Üstünlüğü ve Regülasyon Çalıştayı’nda yapılan katkılar ile içeriği zenginleşecek olan rapor, Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaların çok sınırlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, literatüre ciddi bir katkı sağlayacaktır.

Hakkımızda

Özgürlük Araştırmaları Derneği 2014 yılında kurulmuş olan ve klasik liberal bir çizgiden Türkiye'deki Kamu Politikaları Araştırmaları alanındaki boşluğu doldurmak için faaliyetler düzenleyen bir düşünce kuruluşudur.

Haber Kaynağı

Gelişmelerden haberdar olmak için E-posta listemize kaydolun.