Türkiye için Vergi Reformu Önerileri


Bu rapor, Türkiye’de vergi reformu çalışmalarına katkı sağlamak ve mevcut vergi sisteminin yarattığı olumsuzluklardan yola çıkarak etkin bir vergi reformu için temel önerileri geliştirmek amacını taşımaktadır. Ülkemizde vergi reformu çalışmalarının uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Kamu mali sistemimizin en temel finansman kaynağı olan vergilerin verimli, adil ve etkin şekilde uygulanması amacıyla süreç içinde yeniden gözden geçirilmesi ve günü ekonomik ve sosyal gereklerine uygun olarak yenilenmesi gerekmektedir.

Etkin bir vergi reformu mevcut vergi idaresinin kurumsal kapasitesi ve o ülkedeki vergi kültüründen bağımsız olarak başarılı olamaz. Vergi reformlarının başarılı ve etkin olabilmesi için, tüm ekonomiyi içine alan kurumsal ve yapısal reformlar ile birlikte ele alınması gerekmektedir. Türkiye, Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi 2015- 2016 Raporu’nda rekabet gücü sıralamasında 140 ülke arasında 51. sırada yer almaktadır. Türkiye, küresel büyümedeki yavaşlama ve yüksek işsizlik ile mücadele etmek için verimliliğini arttırmak zorundadır. Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum WEF) tarafından yayınlanan Rapor’da Türkiye’de hassas siyasi dönem ile jeopolitik çatışmaların birleşmesi sonucunda oluşan belirsizlik ortamının, ülkenin kalkınmasında ciddi rolü olan özel sektör yatırımları ile özellikle uluslararası yatırımların yavaşlamasına sebep olduğu belirtilmektedir. Rapor’a göre, Türkiye’de en önemli üç sorun vergi oranları, finansmana erişim ve eğitimsiz iş gücü olarak belirtilmiştir. Vergilendirme düzeyi ile demokrasi ve saydamlık arasında da karşılıklı ve yakın bir ilişki bulunmaktadır. Demokratik gelişme, vergi uyumunu yükselterek vergi toplamanın etkinliğini ve meşruiyetini güçlendirmektedir. The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index 2015 Raporu’na göre Türkiye, 167 ülke arasında 97. sıraya gerilemiştir. Demokrasi endeksinde ülke sıralamasında Tanzanya, Kenya, Uganda gibi Afrika ülkelerinin gerisinde bulunan Türkiye, “melez demokrasiler” sınıflamasında yer almaktadır. Etkin bir vergileme ile demokratikleşme düzeyi arasındaki ilişkinin anlamlı olması, özellikle gelişmiş ülkelerde vergiye uyumun ve demokratikleşmenin de neden yüksek olduğunu göstermektedir.


Türkiye, ekonominin tüm sektörlerini, sivil toplum kuruluşlarını, siyasi partileri ve akademisyenleri içine alacak geniş bir tabana dayalı olarak kapsamlı bir vergi reformu çalışması başlatması gerekmektedir. Vergi reformuna duyulan ihtiyaç, sadece finansal bakımdan kamunun mali gereksinmelerinden değil, daha adil ve rekabet edebilir bir vergi sistemine olan talepten de kaynaklanmaktadır.

Hakkımızda

Özgürlük Araştırmaları Derneği 2014 yılında kurulmuş olan ve klasik liberal bir çizgiden Türkiye'deki Kamu Politikaları Araştırmaları alanındaki boşluğu doldurmak için faaliyetler düzenleyen bir düşünce kuruluşudur.

Haber Kaynağı

Gelişmelerden haberdar olmak için E-posta listemize kaydolun.