BLOG

YAYINLAR

Özgürlük bir politik amacın vasıtası değildir. En değerli politik amacın ta kendisidir. 'Lord Acton'

ETKİNLİKLER

HAFTANIN TAVSİYE EDİLEN KİTABI

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Giriş - Martyn Bond

Bu kitap genel okuyucu kitlesi için Avrupa’da insan haklarına ilişkin bazı temel konularda bir rehber sunmayı amaçlıyor. Eğer insan hakları (haklarınız) ve Avrupa Konseyi’nin bu hakları nasıl koruyup ilerlettiği konularında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, okumaya devam edin. Kitabın ilk bölümünde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (Sözleşme) ve ona ekli protokollerin bir listesini bulacaksınız. Ardından bu hakların gerçek hayatta insanları nasıl etkilediğini gözler önüne seren bazı vakaların anlatıldığına tanık olacaksınız. Bir diğer bölüm, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (Mahkeme) nasıl çalıştığını, ondan sonraki de Avrupa Konseyi’nin Avrupa Kıtası boyunca bu hakları korumak ve ilerletmek için nasıl başka yollarla da çaba gösterdiğini açıklayacaktır. Ve en sonunda da Avrupa’da insan haklarının yakın gelecekte nasıl gelişip, güç lenebileceğine dair bazı yorumları okuyacaksınız.

VİDEOLAR