Yeni Anayasa Önerisi için Ekonomik ve Sosyal Hükümler

Değerli Özgürlük Dostları,

Türkiye'nin sivil bir anayasaya kavuşması meselesi uzun zamandır gündemin ilk sıralarını işgal ediyor. Ancak, bu tartışmalarda genellikle mesele sivil ve siyasi özgürlükler etrafında ele alınmakta olup, ekonomik özgürlükler meselesi göz ardı edilmektedir. 
Bilindiği üzere liberal anayasacılık hareketi, bireysel özgürlüğü korumak üzere özellikle devlet iktidarını sınırlayıp, dizginlemek üzere ortaya çıkmıştır. Uzun bir süre, devletin sivil ve siyasi alanda sınırlandırılması üzerinde odaklanılmış, ekonomik alan ihmal edilmiştir. Ancak, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi liberal iktisatçı James Buchanan'ın öncülüğünde 20. yüzyılın son çeyreğinde önem kazanan Kamu Tercihi Teorisi, devletin ekonomik alandaki yetkilerinin de sınırlandırılması gerektiğini; aksi halde sivil ve siyasi özgürlükleri güvence altında tutmanın da mümkün olmayacağını ikna edici bir şekilde ortaya koymuştur. 
Bu doğrultuda, Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak, hukukun üstünlüğü temelinde çalışan rekabetçi bir piyasa ekonomisinin kurulması doğrultusunda devletin ekonomik olarak da sınırlandırılması; ekonomik özgürlüklerin güvence altına alınması ve böylece müreffeh bir Türkiye'nin yaratılabilmesine katkı sağlamak amacı ile elinizdeki çalışmayı hazırladık. 
Yeni Anayasa Önerisi için Ekonomik ve Sosyal Hükümler başlıklı bu çalışmayı Prof. Dr. Güneri Akalın kaleme aldı. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Liberal perspektiften hazrılanan bu metin, tıpkı diğer çalışmalarda olduğu gibi, ÖAD'nin resmi görüşünü yansıtan nihai bir çalışma olmayıp, bu alanda bir tartışmayı başlatma hedefini taşımaktadır. 

Hepinize keyifli okumalar dilerim.