Aristo, Siyasal Dostluk ve TR'de Toplumsal Barış

"Toplumsal sınıflar ve gruplar arasındaki çatışmaların tarihi toplumsal farklılaşmanın ve farklı sınıfların ortaya çıktığı döneme kadar geriye gider. Bu çatışmalara sistematik olarak çözüm bulma arayışı ise siyaset felsefesinin doğuşu ile başlamıştır."

Çalışma, Antik Yunan'dan beridir devam eden çatışma çözümleri arayışlarını da perspektife alarak bugün yaşadığımız terör sorunlarına ve toplumsal barış problemlerimize ışık tutmayı amaçlıyor.