Türkiye'de Yüksek Öğretimin Finansmanı

“Son elli yılda birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yükseköğrenime katılım sosyoekonomik anlamda demokratikleşti. Üniversite mezunları toplumun küçük bir elit kesimini oluştururken, AK Parti hükümetlerinin son yıllarda uyguladığı politikalarla üniversite kapasitelerinin arttırılması ve harçların kaldırılması gibi teşvik edici faktörler yükseköğrenimin daha geniş kesimler için ulaşılabilir olmasına fırsat verdi. Ancak aynı zamanda, bu cömert politikalar katılımın yaygınlaştırılmasının getirdiği faydaların yanında birtakım zararlara da sebep oldu.” 

Genç, bu raporunda Türkiye’de yükseköğrenimin finansmanı için uygulanan yöntemin dezavantajlarına işaret ediyor ve aynı zamanda farklı ülkelerde uygulanan finansman modelleri üzerinden Türkiye için alternatif bir kamu politikası önerisi sunuyor.