Siyasi Partilerin Ekonomik Vaatleri

"2015 Seçimlerinde siyasi partilerin yaptıkları vaatlerin liberal prensiplerle uyumu; bu saatlerin yapılabilirliğinin, tutarlılığının ve en önemlisi de başarı şansının anlamlı bir göstergesi niteliğindedir. Siyasi partilerin vaatlerinin liberal ilkelerle ne ölçüde bağdaştığını üç açıdan ele almak mümkündür.

1. Vaatlerin dayandığı değerlerin liberal prensiplerle uyumu,

2. Performansla ilgili vaatlerin liberal prensip ve ilkelerle uyumu,

3. Kullanılacağı söylenen araçlarla ilgili vaatlerin liberal prensiplerle uyumudur.

Nihayet söylemdeki uyum ile eylemdeki uyum arasında da bir ayrım yapmak yararlı olur. "

Yorum'da siyasi partilerin ekonomik vaatlerinin liberal fikriyat ile uyuşup uyuşmadığı incelenmektedir.