Basın Özgürlüğü

Ayrıca,
KANUNA GÖRE:
2007 yılında TMSF tarafından el konulan Sabah-ATV Grubu 1,1 milyar dolar karşılığında Çalık Grubu’na satılmış, bu paranın 750 milyon dolarlık kısmı Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankalarından çekilen kredilerle ödenmiştir. Üstelik, kamu bankalarından alınan bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine dair soru önergesi ise “ticari sır” gerekçesiyle cevapsız bırakılmıştır.
4
1
0
2
Passionate
Türkiye'de Basın Özgürlüğü
Görüş ve düşünceleri basın-yayın yoluyla açıklayabilme ve yayabilme hakkıdır
NEDİR?
Birey'sel Özgürlük
nedir?