Türkiye AB İlişkileri

“AB’de özellikle 2014 yılından başlayarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumlarının tek elden yönetildiği, yargının bağımsızlığının ortadan kalktığı ve hukukun üstünlüğü ilkesinin zedelendiği izlenimi oluştu. Bu izlenim de Türkiye’nin zaten sorunlu olan AB katılım sürecini iyice sekteye uğrattı.”

Arısan, bu raporda Türkiye – AB ilişkilerini başlangıcından bugüne inceledikten sonra son yıllarda hem AB hem de Türkiye tarafında yaşanılan gelişmelerin ilişkilerin geleceğine olan muhtemel etkilerini anlatıyor.