TR'de Hayat Tarzına Yapılan Müdahalelerin Kötümserlik Yaratma Etkileri

Türkkan, bu Yorum’da Türkiye’de hayat tarzına yapılan devlet müdahalelerinin kötümserlik yaratma etkilerini ve bu etkileri hafifletecek faktörleri anlatıyor. Önce Türkiye’de kötümserlik olgusunun kaynakları ve kayda değer bir kötümserlik olgusunun yaşanıp yaşanmadığını inceliyor. Ardından kötümser kitlelerin yaygınlığının bir ülke açısından yaratabileceği sakıncaları sıralıyor. Son olarak ise Türkiye’de hangi kamu politikalarının hayat tarzını etkileyerek kötümserliğe neden olduğunu ve Türkiye’de hayat tarzına müdahale olgusunun yarattığı kötümserlikten uzaklaşmanın mümkün olup olmadığı sorularını soruyor.