Muhafazakarlık, Otorite ve Cinsiyetçilik Üçgeninde Kadın Hakları Mücadelesi

Hacettepe Üniversitesinin, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile yaptığı “Türkiye’de Kadına Yönelik Ev İçi Şiddet Araştırması, 2014”, alanında yapılmış en kapsamlı araştırma olarak, kadına yönelik şiddetin rakamlarını gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre, Türkiye genelinde yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete uğradığını söyleyen kadınların oranı %36. “Her 10 evlenmiş kadından neredeyse 4’ü eşi veya birlikte olduğu erkeğin şiddetine maruz kalmıştır” tespiti yapılıyor. Araştırma sonuçları fiziksel ve cinsel şiddetin bir arada yaşanmasının yaygın olduğunu gösteriyor. Araştırmada, “Türkiye genelindeki kadınların %36’sı fiziksel şiddete %12’si cinsel şiddete maruz kaldığını belirtirken, %38’inin iki şiddet biçiminden en az birine maruz kalması çoğunlukla cinsel şiddetin fiziksel şiddet ile bir arada olduğunu göstermektedir” tespit yapılmaktadır.