Türkiye Ekonomisinin Geleceğini Tartışmak

Bir ekonominin geleceği birçok yönden tartışılabilir. En bilinen yaklaşım, makroekonomik göstergelerin gelecek gerçekleşme değerlerini tahmin etmek ve bunları etkileyen değişkenleri tartışmaktır. Bununla birlikte, bu çalışma Türkiye ekonomisinin geleceğine daha yapısal unsurları değerlendirmeye katarak bakmaktadır. Bu amaçla, bir sonraki bölümde Avusturyan iktisat, kamu tercihi ve kurumsal iktisat perspektiflerinden liberal bir büyüme modeli önerilmektedir.

Bir ekonominin uzun dönemli sürdürülebilir büyümesinin temelinde, kar peşinde hareket eden girişimcinin bulunduğu bu nedenle rekabetin büyümenin çekirdeğini oluşturduğunu belirtilmektedir. Bu rekabet ortamının; serbest, rahatsız edilmeyen ve iyi düzenlemiş olması gerekmektedir. Bunu sağlayan ve gelişmesine katkıda bulunan dört temel unsur bulunmaktadır: Hukuk ve Kurumlar, Eğitim, Finansal İstikrar ve Sınırlı Devlet. Üçüncü bölümde, Türkiye ekonomisinin geleceği, önerilen liberal büyüme modeli çerçevesinde tartışılmaktadır. İlk olarak, Türkiye ekonomisinin nereden geldiği analiz edilmekte ve 90’lı yıllar ile 2000’li yıllardaki büyüme tartışılmaktadır. Daha sonrasında ise, Türkiye ekonomisinin geleceğine odaklanılmaktadır. Dördüncü bölümde, önceki bölümlerden elde edilen bakış açısının da yardımıyla, Türkiye ekonomisi için bir SWOT analizi yapılmaktadır. Son bölümde çalışmadan elde edilen değerlendirmeler sunulmuştur.