Liberal Adalet ve Ekonomik Özgürlük

Adalet kadim Grek düşüncesinden beri siyaset felsefesinin kilit kavramlarından biridir. Günümüzde adalet hakkında yazılan hemen hemen her kitap veya makalenin tartışmaya ya Aristoteles’le başlaması ya da ona bir şekilde atıf vermesi bunun açık bir göstergesidir. Gerçi, Aristoteles adaleti esas olarak bireysel bir erdem olarak görüyordu. Günümüz siyaset felsefecilerinin nazarında ise adalet daha çok kamusal bir erdemdir, siyasal kurumlarınkendisine göre düzenlenmesi gereken temel değerdir. Öyle veya böyle, adaletin evrensel bir ideal olduğunda şüphe yoktur.


Adalet en kolay negatif olarak tanımlanabilir. Negatif bir erdem olarak anlaşıldığında, adalet bireysel olarak haksızlık yapmaktan, toplumsal-siyasalolarak ise haksızlık üreten kurum ve mekanizmalar oluşturmaktan kaçınmak demektir. "Haksızlık" ise bireysel olarak kişilerle ilişkilerimizde, kurumsalolarak da kurumların kişilere muamele edişinde "doğru"dan sapmayı ve kişilerin haklarını tanımamayı ifade eder.  Bu duruma göre, "haksızlık"ın tersi olarak adalet, bireylere ve kurumlara hem kişilere "doğru" davranma veya muamele etme, hem de onların haklarını tanıma ve bunlara saygı gösterme yükümlülüğü yükler. 

---

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, bu çalışmasında liberal bir toplumun yapıtaşı olarak ekonomik özgürlükleri inceliyor.