Türkiye Ekonomik Özgürlük Raporu

Ekonomik özgürlük, insanların mülkiyet hakları temelinde sahip oldukları emek, sermaye ve toprak gibi üretim faktörlerini diğer bireylerle gönüllülük temelinde serbestçe mübadele edebilmesini içerir. Ekonomik özgürlüğün olduğu bir ekonomide bireyler, sahip oldukları üretim faktörlerini ne zaman, nerede, nasıl ve kimin için  kullanacaklarına kendileri karar verirler. Ekonomistlerin yaptığı araştırmalar, genel olarak, ekonomik özgürlük ile  zenginlik arasında doğru orantı olduğunu göstermekte. Buna göre, bir ülkede ekonomik özgürlük ne denli fazla ise zenginlik de o denli çok olacaktır. Bugün dünya üzerindeki ülkelerin ekonomik özgürlüğe ne derecede sahip  olduğunu ölçen çeşitli endeksler bulunmaktadır. Bunların en itibarlılarından birisi, Kanada’nın Vancouver kentinde yerleşik Fraser Enstitüsü’nün hazırladığı Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi’dir. 

Peki, 2017 Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi’nde Türkiye’nin performansı nasıldır? İlk olarak Türkiye değerlendirmeye alınan 159 ülke içerisinde 10 üzerinden 6,82 ortalama puanla 81. Sırada yer almıştır. Maalesef, ekonomik özgürlük açısından ortada gurur duyulacak bir tablo bulunmamaktadır. Türkiye halen orta gelir seviyesindeki ülkeler grubundadır. Ekonomik özgürlük endeksindeki bu skorlar ile Türkiye’nin “orta gelir tuzağı”ndan çıkmasını beklemek hayalcilik olur. Yapılması gereken, endeksin tüm alt başlıklarında Türkiye’de var olan sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konmasıdır.

Türkiye’de ekonomik özgürlük alanında var olan sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konması amacıyla Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak, Fraser Enstitüsü’nün partnerliğinde, 25 Mayıs 2017’de Ankara’da bir günlük bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayda, akademi ve iş dünyasından gelen uzmanlar Fraser Enstitüsü’nün verileri üzerinden Türkiye’de ekonomik özgürlük meselesini tartıştı. Her tartışma grubuna bir raportör ve bir moderatör eşlik etti. Günün sonunda, tartışma gruplarında varılan sonuçlar genel oturumda tüm katılımcılarla paylaşıldı. Çalıştayın akabinde, raportörler çalıştayda varılan
sonuçlar ışığında elinizdeki raporları kaleme aldılar.

Bu doğrultuda,

-Prof. Dr. Murat Çokgezen: Devletin Ekonomik Büyüklüğü
-Doç. Dr. Ali Rıza Çoban: Hukuki Sistem ve Mülkiyet Hakları
-Prof. Dr. Uğur Emek: Kamu Düzenlemeleri
-Prof. Dr. Cengiz Bahçekapılı: Uluslararası Ticaret Serbestisi

başlıklı raporları hazırladılar. Tüm raportörlerimize şükranlarımızı sunarız.

Raporumuzun, Türkiye’de ekonomik özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda tüm politika yapıcı ve uygulayıcılara ilham vermesini diliyoruz.