Kürtaj ve Hukuk

Liberal demokrasilerin bir ideal olarak varlığının esasını teşkil eden temel düşünce, onun tarihsel gelişimiyle birlikte değerlendirildiğinde, insan haklarının korunmasıdır. Liberal demokrasilerin temel ilkelerinden olan ”hukuk devleti” ile “hukuk güvenliği” ilkeleri, insan haklarının bir bilinç ve kültür olarak yaygınlaşması için mihenk taşıdır. Ülkemizde bu ilkeler, son yıllarda çeşitli meydan okumalarla karşılaşmıştır.

Bu meydan okumalardan birisi “kürtaj tartışmaları” üzerinden gelmiştir. Bu tartışmalarda konunun hukuki boyutu, mevcut politik boyutun gölgesinde kalmıştır. Oysa bir liberal demokrasi her şeyden önce anayasal bir hukuk devletidir ve bu da onun kendi koymuş olduğu kurallara öncelikle, devlet olarak, kendisinin uyması gerektiği anlamını taşır. Bu yönüyle, hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkelerinin, kürtaj meselesi de dahil olmak üzere bütün alanlarda karşılaştığı bu meydan okumalar, siyasi olduğu kadar hukuki bir anlam da taşımaktadır.

Bu çalışma, kürtaj hakkının sağlık hizmeti kapsamında herhangi bir liberal hukuk düzeni kapsamında devlet tarafından mutlaka sağlanması gerektiğini ileri sürmemekte; ancak böyle bir hakkın tanınması halinde devletin bu yükümlülüğünü bireysel özgürlükleri ihlal etmeden nasıl ifa etmesi gerektiğini izaha çalışmaktadır.