Türkiye'de Basın Özgürlüğü

Basın özgürlüğü, özgürlükçü demokrasilerin temel sütunlarından birisidir. Basın özgürlüğü bireyin özgürlüklerinin özellikle kamu iktidarından gelebilecek tehditlere karşı savunulmasında başat bir rol oynar. Otoriter ve totaliter rejimlerinin temel bir özelliği bu rejimlerde özgür bir basının olmaması, basının iktidarın propaganda aracına indirgenmiş olmalarıdır. Düşünce ve ifade, din ve vicdan, girişim gibi diğer özgürlük alanlarında olduğu gibi basın özgürlüğü alanında da Türkiye'nin karnesi pek parlak değildir. Bu alanda yapılan uluslararası endekslerde Türkiye kırık notlar almaktadır. İşte, Liberal Perspektif: Rapor serisinden çıkan Basın Özgürlüğü başlıklı bu raporda Türkiye'de bu özgürlüğün karşı karşıya olduğu sorunlar iki değerli akademisyen, Burak Bilgehan Özpek ve Başak Yavcan'ın kaleminden çarpıcı bir şekilde ortaya konuyor. Dileriz, bu çalışma basın özgürlüğü alanındaki sorunların anlaşılmasına ve çözümlerin formüle edilmesine bir katkı sunar.