Türkiye'de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele

Yuvarlak Masa Toplantısı: Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantıda ilk olarak Türkiye’de yaşayan kadınlara uygulanan şiddetin boyutlarına, türlerine, bu şiddetle mücadele için yapılanlara ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yapılması gerekenlere odaklanılmıştır. Ardından kadınlara karşı süregiden şiddetin Türkiye – AB ilişkileri açısından ne anlam ifade ettiği, AB uyum sürecinin kadına karşı şiddetle mücadeleye yaptığı destekler ve bu alanda Türkiye’den beklenilen adımlar tartışılmıştır.

Bu amaçları doğrultusunda ilk olarak toplantımıza İsveç’ten katılan uzmanların İsveç tecrübesi hakkındaki görüşleri alınmıştır. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016 yılındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre dünyada cinsiyet eşitliği konusunda dördüncü sırada olan İsveç’e dair ilk elden toplanacak verilerin Türkiye’de yapılan çalışmalara örnek oluşturmada son derece önemli olduğunu düşünülmüştür. Ardından aynı raporda 145 ülke arasında 130. sırada yer alan Türkiye’de yaşanılan duruma dair net tabloyu görebilmek için sivil toplum temsilcilerinin ve akademisyenlerin verilerinden ve hukukçu uzmanların yargıya intikal eden durumlara ilişkin görüşlerinden faydalanılmıştır. Son olarak kadına karşı şiddetle mücadelede basının rolüne, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında basının dilinin taşıdığı öneme ve cinsiyet temelli şiddetle mücadele açısından TR – AB ilişkileri konusunda çalışan uzmanların görüşlerine başvurulmuştur.

Bu toplantı ardından Türkiye’de kadına karşı şiddetle mücadelede farklı toplumsal kesimlerin farkındalığını artırmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gerekli adımlara dair kamu politikası önerileri sunmayı hedefleyen bir rapor yayınlanacaktır. Hazırlıklarına toplantı öncesinde başlanmış olan raporun ilk bulguları toplantı sırasında katılımcılar ile paylaşılmıştır. Toplantının amaçları çerçevesinde farklı alanlardan gelen uzmanların sunacakları fikirlerden ve önerilerden raporun geliştirilmesi ve nihai şeklinin verilmesi sırasında faydalanılmaktadır.

Cinsiyet temelli şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ancak toplumun her kesiminden insanın aktif katılımı ile mümkündür. Bu mücadelede farklı gruplardan insanların iş birliği ise azami önem taşımaktadır. Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı da bu iş birliğinin verimli örneklerinden birini oluşturabilmek için hazırlanmıştır.