Vicdan Özgürlüğü ve Sekülerizm

Prof. Dr. Bican Şahin: Bu makalede, bireylerin din ve vicdan özgürlüğünü deneyimleyecekleri

seküler bir yasal/siyasal alan ihtiyacı tartışılacaktır. Bu amaçla, önce özgürlük

kavramı ardından Isaiah Berlin’in negatif ve pozitif özgürlük biçimleri

arasındaki ayrımı ele alınacaktır. İkinci olarak, din ve vicdan özgürlüğü

bir tür negatif özgürlük olarak sunularak, bu özgürlüğe mümkün olan en

iyi şekilde sadece seküler bir yasal/siyasal sistemde sahip olunabileceği

hususu ele alınacaktır. Üçüncü olarak, teokratik bir sistemde vicdan özgürlüğünün

mümkün olup olmadığı tartışılacak ve son olarak, tüm farklı

dini inançların karşılıklı hoşgörü temelinde birlikte var olduğu bir liberal,

seküler ütopya sunulacaktır.