LİBERAL PERSPEKTİF: Yıllık Raporlar

2018 Yılı Faaliyet Raporumuz Yayınlandı!

2018 yılında özgür ve müreffeh bir Türkiye için yazdığımız raporları, yaptığımız etkinlikleri ve katıldığımız toplantıları anlatan Faaliyet Raporu'muz yayınlandı.