LİBERAL PERSPEKTİF: Yuvarlak Masa Toplantıları

Türkiye - AB İlişkileri ve Medya

Özgürlük Araştırmaları Derneği ve Jarl Hjalmarson Vakfı olarak ‘Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri ve Medya” adlı bir yuvarlak masa toplantısı düzenliyoruz. Toplantı 19 Aralık 2017 tarihinde, İstanbul - The Marmara Pera Hotel’de gerçekleştirilecektir.

Toplantımıza Türkiye’den ve İsveç’ten politika yapıcılar, sivil toplum temsilcileri, gazeteciler, hukukçular ve akademisyenler davetlidir.

Toplantıda Türkiye – AB ilişkilerinde popülist söylemlerden kaynaklanan sorunlar ile Türkiye ve Avrupa Birliği’nin iç işlerinde son yıllarda yaşanan diğer gelişmelerin ortaya çıkardığı engellere ve çözüm için medyaya ve sivil toplum kuruluşlarına düşen roller üzerinde yoğunlaşılacaktır. Ardından TR- AB ilişkilerinin medyada nasıl haberleştirildiğine ve haberleştirilme şekillerinin kamuoyu üzerinde yarattığı etkilere odaklanılacaktır. 

Program

 

10.00

Coffee and Registration

10.30

Opening of the Conference and Introduction

Mr. Medeni Sungur

Secretary General, Freedom Research Association

Mr. Jonathan Olsson

Project Coordiantor, Jarl Hjalmarson Foundation

11.00

Session I:

Turkey & European Union Relations – Current Trends

 

Moderator:

Mrs. H. Gül Günver Turan, Prof.

President, Turkey-EU Association

 

Mrs. Margareta Cederfelt, MP

Member, Committee on Foreign Affairs

Vice Chairman, Swedish Delegation to the OSCE PA

 

Mrs. Laura Batalla Adam

Secretary General, European Parliament Turkish Forum.

 

Mr. Üstün Ergüder

Sabancı University

 

Mr. Mithat Rende

Former Ambassador of Turkey for OECD

 

 

13.00

Lunch

 

 

 

 

14.00

Session II:

Populism and Foreign Policy - How the media covers Turkey - EU Relations

 

Moderator:

Ms. Süheyla Demir

Foreign News Editor, Habertürk Tv

Mr. Olof Ehrenkron

Consul General,  Sweden to the Åland Islands

 

Ms. Zeynep Bilgehan  (TBC)

Journalist, Hürriyet Newspaper

 

Mr. Piotr Zalewski  (TBC)

Turkey Correspondent, The Economist Magazine

16.00

Concluding Remarks

Mr. Medeni Sungur

Secretary General, Freedom Research Association

Mr. Jonathan Olsson

Project Coordinator, Jarl Hjalmarson Foundation

18.00

Dinner

 

 

Türkiye'de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele

Yuvarlak Masa Toplantısı: Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantıda ilk olarak Türkiye’de yaşayan kadınlara uygulanan şiddetin boyutlarına, türlerine, bu şiddetle mücadele için yapılanlara ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yapılması gerekenlere odaklanılmıştır. Ardından kadınlara karşı süregiden şiddetin Türkiye – AB ilişkileri açısından ne anlam ifade ettiği, AB uyum sürecinin kadına karşı şiddetle mücadeleye yaptığı destekler ve bu alanda Türkiye’den beklenilen adımlar tartışılmıştır.

Bu amaçları doğrultusunda ilk olarak toplantımıza İsveç’ten katılan uzmanların İsveç tecrübesi hakkındaki görüşleri alınmıştır. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016 yılındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre dünyada cinsiyet eşitliği konusunda dördüncü sırada olan İsveç’e dair ilk elden toplanacak verilerin Türkiye’de yapılan çalışmalara örnek oluşturmada son derece önemli olduğunu düşünülmüştür. Ardından aynı raporda 145 ülke arasında 130. sırada yer alan Türkiye’de yaşanılan duruma dair net tabloyu görebilmek için sivil toplum temsilcilerinin ve akademisyenlerin verilerinden ve hukukçu uzmanların yargıya intikal eden durumlara ilişkin görüşlerinden faydalanılmıştır. Son olarak kadına karşı şiddetle mücadelede basının rolüne, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında basının dilinin taşıdığı öneme ve cinsiyet temelli şiddetle mücadele açısından TR – AB ilişkileri konusunda çalışan uzmanların görüşlerine başvurulmuştur.

Bu toplantı ardından Türkiye’de kadına karşı şiddetle mücadelede farklı toplumsal kesimlerin farkındalığını artırmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gerekli adımlara dair kamu politikası önerileri sunmayı hedefleyen bir rapor yayınlanacaktır. Hazırlıklarına toplantı öncesinde başlanmış olan raporun ilk bulguları toplantı sırasında katılımcılar ile paylaşılmıştır. Toplantının amaçları çerçevesinde farklı alanlardan gelen uzmanların sunacakları fikirlerden ve önerilerden raporun geliştirilmesi ve nihai şeklinin verilmesi sırasında faydalanılmaktadır.

Cinsiyet temelli şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ancak toplumun her kesiminden insanın aktif katılımı ile mümkündür. Bu mücadelede farklı gruplardan insanların iş birliği ise azami önem taşımaktadır. Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı da bu iş birliğinin verimli örneklerinden birini oluşturabilmek için hazırlanmıştır.

Yeni Anayasa Teklifi Bağlamında Hükümet Sistemi Tartışmaları

Anayasa Çalıştayları serisinin ikinci toplantısı yeni Anayasa’da vatandaşlık ve kimlik tanımının nasıl olması gerektiğini tartıştık.

Çalıştay, International Republican Institute ve Friedrich Naumann Vakfı'nın desteğiyle 13 Mayıs Cuma günü, Ankara HiltonSA Hotel'de "Yeni Anayasa Teklifi Bağlamında Vatandaşlık ve Kimlik Tartışmaları" adıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılarımız arasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, HDP milletvekilleri Garo Paylan ve Ayhan Bilgen, MHP 23. Dönem milletvekili Murat Özkan, Alevi Düşünce Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Bermek, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Dağı, Şalom Gazetesi yazarı Karel Valensi, 21. Dönem ANAP milletvekili Abdülbaki Erdoğmuş, Mehmet Doğan, Başbakanlık uzmanı, Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Mazlum-der Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Atalar, İnsan Hakları Avukatı Orhan Kemal Cengiz, Ankara Üni. İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Onat, Yrd. Doç. Dr. Melih Yürüşen, yüzleşme Derneği Başkanı Cafer Solgun gibi saygın hukukçu, akademisyen, gazeteci, siyasetçi ve sivil toplum temsilcileri bulunmaktaydı.